Statistics and charts

Economy of Karnataka

gdp growth of Karnataka

YearGross State Domestic Product (GSDP) GSDP GrowthNet State Domestic Product (NSDP) per capita NSDP per capita growth Net State Domestic Product (NSDP) NSDP Growth
2004-05 PricesCurrent Prices2004-05 PricesCurrent Prices 2004-05 PricesCurrent Prices2004-05 PricesCurrent Prices 2004-05 PricesCurrent Prices2004-05 PricesCurrent Prices
2013-14 314356582754 5.412.26 4502484709 4.7610.62 274531516516 5.7911.7
2012-13 298241519109 5.4714.04 4297676578 3.5812.53 259500462395 4.6213.66
2011-12 282784455212 3.6910.84 4149268053 1.959.32 248040406821 310.45
2010-11 272721410703 10.1521.67 4069962251 9.1321.2 240817368338 10.2822.47
2009-10 247590337559 1.38.78 3729451364 -1.046.82 218363300747 0.027.97
2008-09 244421310312 7.1114.66 3768748084 5.9413.35 218309278534 7.1114.61
2007-08 228202270629 12.619.1 3557442419 11.2817.89 203810243028 12.5519.24
2006-07 202660227237 9.9815.99 3196735981 9.1215.18 181086203819 10.416.53
2005-06 184277195904 10.5117.49 2929531239 8.9816.21 164031174911 10.2917.6
2004-05 166747166747 -- 2688226882 -- 148729148729 --