Statistics and charts

Economy of Uttar Pradesh

gdp growth of Uttar Pradesh

YearGross State Domestic Product (GSDP) GSDP GrowthNet State Domestic Product (NSDP) per capita NSDP per capita growth Net State Domestic Product (NSDP) NSDP Growth
2004-05 PricesCurrent Prices2004-05 PricesCurrent Prices 2004-05 PricesCurrent Prices2004-05 PricesCurrent Prices 2004-05 PricesCurrent Prices2004-05 PricesCurrent Prices
2013-14 465969890265 5.1413.8 1923437630 3.4311.94 403523789483 5.1813.83
2012-13 443191782285 5.9214.15 1859533616 3.4211.79 383644693539 5.213.71
2011-12 418403685292 5.5714.16 1798030071 3.4012.63 364684609924 5.2114.60
2010-11 396309600286 7.8614.69 1738826698 6.0912.79 346621532218 7.9914.81
2009-10 367417523394 6.5817.7 1639023671 4.3115.91 320989463583 6.2218.03
2008-09 344726444685 6.9916.10 1571320422 5.6314.83 302192392771 7.616.96
2007-08 322213383026 7.3213.89 1487517785 4.4511.07 280851335810 6.4113.16
2006-07 300225336317 8.0714.72 1424116013 5.9312.6 263935296767 7.9414.74
2005-06 277818293172 6.5112.39 1344514221 3.829.82 244514258643 5.8411.95
2004-05 260841260841 -- 1295012950 -- 231029231029 --